0912062026

Tag Archives: teabreak

Dịch Vụ Teabreak

Hiện nay, việc tổ chức một bữa tiệc tea beak (tiệc trà) rất phổ biến trong mỗi sự kiện ở Việt Nam. Bữa tiệc tea beak tuy chỉ là một tiểu tiết nhỏ nhưng lại có vai trò quan trọng thể hiện sự chu đáo, quan tâm, trang trọng và mếm khách của đơn vị tổ chức sự kiện đó ... Read More »