0912062026

Tag Archives: quản lý thời gian hiệu quả

Bí Quyết Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả Nhất

Triết gia Benjamin Franklin có một một câu nói nổi tiếng “ Lost time in never found again”  tạm dịch là Thời gian đã mất không bao giờ tìm lại được. Một giây trước là hiện tại thì một giây sau đã là quá khứ. Thời gian là thứ duy nhất trên đời không ai có thể nắm bắt và ... Read More »