0912062026

Tag Archives: phòng hội thảo 30 chỗ

Phòng hội thảo VIP03 – 30 người

phong-hoi-thao

Tại các công ty, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức thì các buổi hội thảo có vai trò vô cùng quan trọng. Hội thảo thường chiếm khoảng 50% – 70% khối lượng công việc và là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà lãnh đạo, quản lý nâng tầm uy tín của bản thân với nhân viên, ... Read More »